AUDIOVIZUALITÁS »» FÉNYMŰVÉSZET »» KUTATÁS »» KÖZÖSSÉG

LIGHTHOUSE GALLERY

Borítókép: Kovács Ivó – Searchlight, fotó: Czeglédi Zsolt
LIGHTHOUSE X SZTOJÁNOVITS ANDREA: FÉSZEK
FB ESEMÉNY »» 
interaktív audiovizuális fényinstalláció
Sztojánovits Andrea interaktív fényinstallációjában a szakralitás és a tudományos világkép találkozik az ősi népi bölcselettel, betekintést nyújtva a teremtés és az élet szent misztériumába. A FÉSZEK az élet teljességének és komplexitásának szimbólumaként, annak kezdeti és kiterjedt formájában tárul elénk a Lighthouse Gallery kirakatüvege mögül.
A kiterjesztett valóság médiumát használva a látogatók saját mobiltelefonjuk segítségével kelthetik életre a fizikai megtestesülést kiegészítő, Augmented Reality (AR) technológiával kódolt vizuális kompozíciót. A virtuális látványrétegek, melyekhez audio kompozíció is társul Álmos Gergely (mïus) jóvoltából, az ingyenesen letölthető Artivive alkalmazás segítségével tekinthetőek meg.
Az emberi szimbolikában a fészek egy befogadó, biztonságot adó tér, ahol szeretetet és táplálékot kapunk, akárcsak az anyaméhben. A keresztény szimbolikában kapcsolódik a Paradicsomhoz, mint a Pelikán (Krisztus) fészke, a buddhizmusban a nirvanát jelképezi, a főnix madár révén pedig a feltámadáshoz, újjászületéshez kötődik.
Asszociációnk a fészektől, egy atom felnagyított képén át, egy galaxisig, netán kiterjedt világunk teljességéig, az univerzum határáig repíthet. Ezen a nyomvonalon tudatunk mélyén felderenghet az ősi igazság. Amit kint, az valójában bent van. Minden parányi részben ott a nagy egész, mint a csepp a tengerben. Akár egy hologramban.
SZTOJÁNOVITS Andrea / fényművész, főiskolai docens
Közel 20 éve a digitális képalkotás egyik határterületével, a vjing-el foglalkozik elméletben és gyakorlatban egyaránt, emellett interaktív installációkat készít hazai és nemzetközi szinten, Nevadától a Dél-afrikai Köztársaságig, audiovizuális eseményeket, fesztiválokat szervez. A Budapesti Metropolitan Egyetemen, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetemen tanít, ahol 2017-ben doktorált a „Vjing, mint módszer” c. disszertációjával. Művészeti tevékenysége szempontjából meghatározó a VJ kultúra látványvilág és gondolkodásmód transzponálása a hagyományos képzőművészeti területekre.
Installáció: SZTOJÁNOVITS Andrea
Zene: ÁLMOS Gergely
Külön köszönet: SKORÓ Balázs, SZENDEFF Dániel
Kreatív menedzsment: Let it Be! art agency
Szervezők: Déri Múzeum, dr. PUSKÁS István
Társszervezők: Csokonai Színház, Cívis Ház
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ: 
Czeglédi Zsolt
LIGHTHOUSE X KOVÁCS IVÓ: SEARCHLIGHT
FB ESEMÉNY »» 
Az európai festészeti hagyomány az olasz humanista festő, Leon Battista Alberti óta feltételez egy fix, absztrakt nézőpontot, amely meghatározza a néző helyzetét, ahonnan a kép értelmezhetővé és befogadhatóvá válik, ahonnan az absztrakt a realitás illúziójának tűnik. Ez az ideális vagy perspektivikus nézet azonban egyúttal el is választja a befogadót a képtől, hiszen kívülállóvá, annak megfigyelőjévé teszi. Ha pedig a tapasztaló leválasztódik a tapasztalattól, az könnyen okozhat törést egyéni műélvezői pozíciójának szabad meghatározásában és (ön)megismerési folyamatában.
Az immerzív új médiumok, mint a videómapping, igyekeznek ezt a mesterséges távolságot eltűntetni: a fizikai tér, a vetítési pont és a néző szempontját a perspektíva szabályai szerint egyeztetni. Kovács Ivó térspecifikus fényinstallációjának nézőpontja a Lighthouse Gallery teljes kirakatablaka. És ahogy Alberti “ablakán” sem tudunk belépni a kép valós terébe, úgy az üres üzlethelyiség belső fizikai terétől is elzár egy üvegfelület.
A virtuális labirintus optikai illúzióját megidéző Searchlight egymásba nyíló absztrakt (fény)tereket tár nézője elé. A falakat pásztázó, – a járókelők egyszerre szemlélődő és kívülálló utcai perspektívájához igazított fénytükröződések a keresőfények. Átmenetileg be-bevilágítva a tér egyes részeit önmagunk keresésének allegóriájaként saját jelenlétünk és fényünk megélésére bíztatnak.
KOVÁCS Ivó / vizuális művész
Festőként diplomázott a Magyar Képzőművészeti Egyetemen. Több mint 15 éve foglalkozik 3D animációval, épület-vetítéssel és videómappinggel. Európa szerte dolgozott kortárs tánc- és színházi produkciókban, vj-ként pedig live actekben. Alkotóként különböző vetített téralkotó technikákkal kísérletezik, korábban rendszeresen adott elő a Budapesti Metropolitan Egyetem Média Design Tanszékén.
Installáció: KOVÁCS Ivó
Kreatív menedzsment: Let it Be! art agency
Szervezők: Déri Múzeum, dr. PUSKÁS István
Társszervezők: Csokonai Színház, Cívis Ház
Támogató: Nemzeti Kulturális Alap
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ: 
Czeglédi Zsolt