AUDIOVIZUALITÁS »» FÉNYMŰVÉSZET »» KUTATÁS »» KÖZÖSSÉG

TRANSFUSE URSA MAIOR

LIGHTHOUSE X SZILÁGYI CSILLA – HERCZEG TAMÁS: TRANSFUSE URSA MAIOR 2.0
FB esemény Debrecen »»
FB esemény Szófia »»
térspecifikus fényinstalláció
Szilágyi Csilla üvegbeton szobra esetében két anyag – az üveg és a beton – találkozása révén létrejön egy organikus-geometrikus forma, ami naplemente után Herczeg Tamás fényeivel kel életre.
A 3 állomásos installáció reflektál az idei Kossuth évre, ezen belül is a Kossuth-emigrációra és annak hatásaira:
Az első állomás helyszíne Debrecen, ahol 1849. április 14-én a debreceni Nagytemplomban ülésező kibővített országgyűlés a magyar történelem során másodszor mondta ki a Habsburg-ház trónfosztását. Ugyanezen a napon Kossuth Lajost kormányzó elnökké választották.
A második helyszín Sumen, ahová Kossuth és tiszttársai az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után érkezett. Az itt töltőtt idő alatt nagy hatással voltak a török fennhatóság alatt álló bolgár lakosságra; nyugatias megjelenésük, eszméik, viselkedésük, szokásaik egyfajta újdonságként hatottak és terjedni kezdtek. Ezzel párhuzamosan Sumen a bolgár kultúra és a formálódó nemzeti öntudat központjává vált, így a Kossuth-emigráció mintegy katalizátora lett a bolgár nemzeti megújhodásnak.
Ennek a folyamatnak az analógiái figyelhetők meg a kiállított műben. A szobor üveg és beton részei megidézik a bolgár és az újonnan érkezett magyar emigráció együttélését. A fények játékával asszociálhatunk arra a jelenségre, ahogy ezen az érdekes, kulturálisan sokszinű lakosságon keresztül szűrődött a nyugati hatás, az új szokások, és eszmék formájában. Így egy izgalmas, egyedi, újfajta kulturális elegy jött létre.
És végül a harmadik helyszín Szófia, ami Bulgária fővárosa és kulturális központja, ahol a Liszt Intézetben – Magyar Kulturális Központban – kerül bemutatásra az alkotás.
Támogatók: Nemzeti Kulturális Alap, Debrecen Város Önkormányzata, Sumen Város Önkormányzata, Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ, Szófia
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ: 
Czeglédi Zsolt